Program predavanj

sobota, 8. 5. 2021

Zoom platforma

8:00 - 9:00

Uvodna predavanja

 • 8:00 - 8:15 -- Uvod - možnosti zdravljenja raka dojke nekoč in danes (prof. dr. Uroš G. Ahčan, dr. med.)

 • 8:15 - 8:30 -- Pomen multidisciplinarnega konzilija (prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med.)

 • 8:30 - 8:45 -- Zgodovina rekonstrukcije dojke (Ana Katarina Vujkovac, dr. med.)

 • 8:45 - 9:00 -- Analiza rekonstrukcij dojk 2000-2020 (Klemen Lovšin, dr. med., Katarina Sočan, dr. med.)

9:00 - 9:15

Odmor

9:15 - 10:15

SKLOP 1 - Predpriprava na poseg

 • 9:15 - 9:30 -- Priprava na rekonstruktivni poseg dojke (asist. dr. Darja Šervicl Kuchler, dr. med.)

 • 9:30 - 9:45 -- Pomen ustrezne prehrane pri rekonstrukciji dojke (izr. prof. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med.)

 • 9:45 - 10:00 -- Psihološka pomoč (mag. Andreja Cirila Škufca Smrdel, univ. dipl. psih.)

 • 10:00 - 10:15 -- Meritve in uporaba simulacij ter 3D tehnologije (Klemen Lovšin, dr. med., prof. dr. Uroš G. Ahčan, dr. med.)

10:15 - 10:30

Odmor

10:30 - 12:15

SKLOP 2 - V operacijski dvorani: predstavitev kirurških tehnik

 • 10:30 - 10:45 -- Avtologna rekonstrukcija (asist. Tine Arnež, dr. med.)

 • 10:45 - 11:00 -- 1-stopenjska rekonstrukcija z vsadkom (prof. dr. Uroš G. Ahčan, dr. med.)

 • 11:00 - 11:15 -- 2-stopenjska rekonstrukcija z vsadkom (Aleš Porčnik, dr. med.)

 • 11:15 - 11:30 -- Rekonstrukcija bradavice in tetovaža kolobarja (Luka T. Ahčin, dr. med., Klemen Lovšin, dr. med.)

 • 11:30 - 11:45 -- Posegi simetrizacije in korekcija zdrave dojke (asist. Klemen Rogelj, dr. med., Oskar Grilc, dr. med.)

 • 11:45 - 12:00 -- Oživčenje nove dojke (asist. Andrej Lapoša, dr. med.)

 • 12:00 - 12:15 -- Kompleksni primeri rekonstrukcij dojke (prof. dr. Uroš G. Ahčan, dr. med.)

12:15 - 12:30

Odmor

12:30 - 13:30

SKLOP 3 - Pooperativna obravnava

 • 12:30 - 12:45 -- Vloga zdravstvene nege in nadzor pacientke (dr. Nataša Rigler, viš. med. ses., univ. dipl. ped.)

 • 12:45 - 13:00 -- Vloga fizioterapije in delovne terapije po rekonstrukciji dojke (Darja Kompan, dipl. del. ter., Meliha Sever, dipl. fiziot., univ. dipl. psih.)

 • 13:00 - 13:15 -- Zdraviliška oskrba ter celjenje ran in brazgotinjenje (Klemen Lovšin, dr. med., prof. dr. Uroš G. Ahčan, dr. med. Annemary Kotnik, dr. med.)

 • 13:15 - 13:30 -- Možnosti in izzivi rehabilitacijske obravnave po rekonstrukciji dojke (dr. Maja Frangež, dr. med.)

13:30 - 13:45

Odmor

13:45 - 15:00

SKLOP 4 - Zapleti in iskanje rešitev

 • 13:45 - 14:00 -- Zapleti avtologne rekonstrukcije in problem odvzemnega mesta (Klemen Lovšin, dr. med., prof. dr. Uroš G. Ahčan, dr. med.)

 • 14:00 - 14:15 -- ASIA (Autoimmune Syndrome Induced by Adjuvants) in BII (Breast Implant Illness) (Katarina Sočan, dr. med., Ana Katarina Vujkovac, dr. med.)

 • 14:15 - 14:30 -- Anaplastični velikocelični limfom, povezan z vsadki dojk (asist. Andrej Lapoša, dr. med.)

 • 14:30 - 14:45 -- Limfedem (doc. dr. Nataša Kos, dr. med., Klemen Lovšin, dr. med.)

 • 14:45 - 15:00 -- Rekonstrukcija dojk v času COVID-a (asist. Klemen Rogelj, dr. med.)

15:00 - 15:15

Odmor

15:15 - 16:15

SKLOP 5 - Sistemsko zdravljenje in pomoč pri boju z rakom dojke

 • 15:15 - 15:30 -- Vpliv hormonskega zdravljenja in kemoterapije na potek rekonstrukcije (dr. Simona Borštnar, dr. med.)

 • 15:30 - 15:45 -- Vpliv obsevanja na rezultat rekonstrukcije dojke (Paulin Košir Marija Snežna, dr. med.)

 • 15:45 - 16:00 -- Živeti z neozdravljivo boleznijo - paliativna oskrba (mag. Mateja Lopuh, dr. med.)

 • 16:00 - 16:15 -- Europa Donna - pomoč za boj proti raku dojk (Darja Molan)

16:15 - 17:00

Zaključki in razprava

 • 16:15 - 16:30 -- Pogled družinskega zdravnika na rekonstrukcijo dojke (izr. prof. Danica Rotar Pavlič, dr. med.)

 • 16:30 - 17:00 -- Zaključek kongresa in razprava z odgovori na vprašanja tekom srečanja in poslana vnaprej (vsi sodelujoči)